Systeemtherapie

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden.
‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’.
Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken.
Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’.
Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van de aanmeldklacht.