PHC werkwijze

Werkwijze

Mijn werkwijze is eclectisch, dat wil zeggen dat ik verschillende methoden en technieken kan inzetten en combineren.

Ik werk vanuit drie invalshoeken

 • Hypnotherapie
 • Contextueel werken
 • Systemisch werken

Wat houden de verschillende methoden in;

Hypnotherapie
Iedereen kent het wel: klachten die normaal functioneren belemmeren of het gevoel minder betrokken te zijn bij mensen en zaken dan voorheen. Opeens tegen dingen opzien waar u voorheen uw hand niet voor omdraaide. Schijnbaar zonder dat u daar invloed op hebt of er iets aan kunt veranderen. Hypnotherapie is effectief gebleken bij verschillende vragen en problemen die we in ons eigen leven en in contact met anderen tegenkomen. We hebben onbewust veel meer mogelijkheden kennis en ervaring dan we beseffen! De kracht van hypnotherapie is dat we deze onbewuste kwaliteiten en hulpbronnen in ons dagelijks leven leren te benutten. Zo kunnen we snel en effectief onze problemen oplossen. Ons bewustzijn is als een spot van een zaklantaarn. Door het werken met het bewuste en het onbewuste worden extra mogelijkheden gecreëerd, waardoor hypnotherapie vaak kortdurend kan zijn.

Het doel van hypnotherapie in het algemeen is:
Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van onbewuste capaciteiten die elk mens in zich heeft om een verhoogd bewustzijns- of concentratieniveau (hypnose) te bewerkstelligen. Klachten worden behandeld waar men in het dagelijkse leven niet of nauwelijks invloed op lijkt te hebben. Alle aandacht richt men op zichzelf. Deze concentratie wordt gebruikt om meer invloed te krijgen op het eigen functioneren en het zet een proces in gang dat ook na de therapie doorwerkt.

Contextuele Therapie is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd. Contextuele therapie is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak in dit gebied. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. In de therapie zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen.

Het doel van de contextuele therapie in het algemeen is:

 • Dat u zicht krijgt op het probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan wat onbewust zijn wortels kan hebben in de familiegeschiedenis;
 • Dat die kennis leidt tot het kunnen maken van nieuwe keuzes die u in vrijheid kan en mag maken;
 • Dat u tot de wetenschap komt dat autonomie niet ten koste gaat van de ander, maar juist die ander nodig heeft.

De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in uw dagelijks leven, in de omgang met elkaar of bijvoorbeeld ook op het werk waar u geen vat op lijkt te hebben.

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden.
‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’.
Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken.
Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’.
Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van de aanmeldklacht.

PHC biedt onder andere hulp bij;

 • Partner/relatieproblemen;
 • Verkennen, herkennen en leren accepteren van jezelf met daarbij bewustwording van je kwaliteiten en deze op het juiste tijdstip in kunnen zetten.
 • Moeite met relaties aangaan; alleen zijn;
 • Ouderschap;
 •  Leren omgaan met verlies
 •  Verwerking; moeilijke jeugd, traumatische ervaringen, echtscheiding, e.a;
 • Depressie;
 • Werk gerelateerde problemen; overspannen zijn, problemen op de werkvloer; burn out;
 • Levens en zingevingsvragen;
 • Loyaliteitsconflicten.
 • Angstklachten
 • verslavingsproblematiek