Nieuws

Gedachten aansluitend bij de ontwikkeling van de (sociale)  wijkteams

Vanuit de transitie staan we voor de opgave om de transformatie vorm te geven. De bewoners, gemeente en professionals moeten zoveel mogelijk samen vorm geven aan de ondersteuning en zorg daar waar nodig. De rollen daarbij veranderen en er zal meer een beroep gedaan worden op de bewoners zelf om de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk te realiseren in het informele steunsysteem. De rol van de professional zal hierbij veranderen van specialist op een bepaald zorggebied naar mens met een professionele houding die meedenkt met zijn medebewoners. De kunst hierbij is om aan te sluiten bij de mens die ondersteuning/zorg nodig heeft en hierin vanuit de professionele basishouding bewoners brengt/ondersteunt naar hun eigen antwoord op hun vragen/problemen. De kennis en ervaring worden dan middelen die ingezet kunnen worden in de mens tot mens relatie. De generalist die in staat is kennis en ervaring te verbinden aan concrete vragen. De generalist is dus niet iemand die vanuit “specifieke oude” organisatietermen denkt en handelt maar een omslag in denken en handelen doormaakt die gericht is op het verbinden. De uitwisseling en het leren in de teams zal dus wat mij betreft niet gericht moeten zijn op elkaars specifieke kennis en kunde, maar op de specifieke basishouding.

 Vaardigheden generalist

Heeft het vermogen om met alle cliënten een relatie aan te gaan vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid.

De vragen komen als het ware vanzelf omdat je benieuwd bent hoe mensen hun keuzes maken en met wat voor reden.

Je gaat er van uit dat de keuzes vanuit de cliënt gezien logisch en passend zijn .

De vragen zijn gericht op; van wie krijg je steun en zijn betrokken bij jou en je gezin, wat gaat er goed en wat maakt dat dit goed gaat, wat zet je daar voor in, waar zou je steun bij kunnen gebruiken, wat zijn helpende en belemmerende factoren vanuit je verleden.

 

Helpende factoren waarover een generalist zou moeten beschikken

-houding wordt gekenmerkt door respect , vertrouwen en zorg

-gericht zijn op echt contact vanuit de professie en niet vanuit het belang van de organisatie

-Persoonlijke warmte

-mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid

-gericht zijn op samenwerken

-uitgaan van de sterke kanten

-faciliterend zijn op de sterke kanten

-creatief in het bedenken en inzetten van technieken/middelen die helpend zijn

-reflecterend vermogen op eigen handelen

 Ik heb ervaring om teams en individuele teamleden hierin te ondersteunen en te begeleiden in dit proces.

Mocht u meer informatie willen hebben neem dan gerust contact op