Contextuele Therapie

Contextuele Therapie is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd. Contextuele therapie is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak in dit gebied. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. In de therapie zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen.

Het doel van de contextuele therapie in het algemeen is:

  • Dat u zicht krijgt op het probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan wat onbewust zijn wortels kan hebben in de familiegeschiedenis;
  • Dat die kennis leidt tot het kunnen maken van nieuwe keuzes die u in vrijheid kan en mag maken;
  • Dat u tot de wetenschap komt dat autonomie niet ten koste gaat van de ander, maar juist die ander nodig heeft.

De contextuele benadering ziet de eigen levensgeschiedenis als bron van herstel en verandering in het persoonlijk leven en richt zich daarmee ook op de toekomst. Vaak zijn daar patronen, gedachten, waarden en normen in te ontdekken die onbewust een grote rol spelen in uw dagelijks leven, in de omgang met elkaar of bijvoorbeeld ook op het werk waar u geen vat op lijkt te hebben.