Hypnotherapie

We hebben onbewust veel meer mogelijkheden, kennis en ervaring dan we beseffen!

Contextuele Therapie

Therapeutische benadering van problemen en levensvragen niet los van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen.

Systeemtherapie

Problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met het systeem.

 

Wat is hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van onbewuste capaciteiten die elk mens in zich heeft om een verhoogd bewustzijns- of concentratieniveau (hypnose) te bewerkstelligen. Klachten worden behandeld waar men in het dagelijkse leven niet of nauwelijks invloed op lijkt te hebben. Deze aandacht richt men op zichzelf. Deze concentratie wordt gebruikt om meer invloed te krijgen op het eigen functioneren en het zet een proces in gang dat ook na de therapie doorwerkt.